Dla przemysłu

Wykonywanie instalacji przemysłowych elektrycznych i teletechnicznych

Wykonujemy profesjonalne instalacje elektryczne dla przemysłu. Prowadzimy inwestycje w oparciu od projekty gotowe lub stworzone przez naszych projektantów. W naszej praktyce stosujemy wyłącznie atestowane materiały, co zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność całości. Dotychczas wykonywaliśmy instalacje zasilania pomp, oświetleniowe, sterownicze, pomiarowe i podobne. Wykonujemy instalacje w strefie zagrożenia wybuchem EX.

Wykonywanie i serwis instalacji elektrycznych paliwowych w strefie zagrożenia wybuchem EX

Posiadamy pracowników z dużym doświadczeniem w pracach w środowisku paliwowym – w strefach zagrożenia wybuchem EX. Prowadzimy serwis i montaż instalacji tego typu oraz dobór urządzeń ze względu na stopień zagrożenia wybuchem.Prowadzimy serwis i diagnostykę kontrolerów nalewu (np. AccuLoad II i III, MicroLoad) oraz kontrolerów przepełnienia cysterny i kontroli uziemienia.

Wykonywanie inwentaryzacji elektrycznej

Inwentaryzację elektryczną wykonuje się tam, gdzie nie ma dokumentacji technicznej obiektu, oraz tam, gdzie nieznany jest faktyczny jej stan. Inwentaryzacja najczęściej polega na odtworzeniu/weryfikacji schematów instalacji oraz na weryfikacji okablowania i urządzeń podpiętych do instalacji. Niejednokrotnie wykonujemy także trasowanie kabli ułożonych w ziemi. Jest to usługa niezbędna na zaniedbanym obiekcie i/lub nowo przejmowanej instalacji.

Odtwarzanie dokumentacji elektrycznej

W wielu przypadkach jest konieczne odtworzenie dokumentacji energetycznej obiektu. Jest to często wymóg organów kontroli pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy). W takim przypadku należy wykonać pełną inwentaryzację instalacji wraz z wykonaniem szczegółowych jej schematów. Kompletny plik dokumentów sprawi, że otrzymujemy wiedzę, która na pewno będzie przydatna w przyszłości.

Serwis automatyki przemysłowej

Od początku swojej działalności zajmujemy się serwisem układów automatyki przemysłowej. Zarówno tej w zakładach produkcyjnych, jak i w maszynach jednostkowych. Szybko i sprawnie diagnozujemy przyczyny awarii i w miarę możliwości eliminujemy je na przyszłość. Pracujemy na rynku petrochemicznym, metalowym, przetwórstwa spożywczego, wodno-kanalizacyjnym i podobnych. Jesteśmy niezależni od branży i producenta maszyn i urządzeń. Serwisujemy instalacje wyposażone w sterowniki przemysłowe PLC, zasuwy, przepływomierze, czujniki temperatury, ciśnienia, poziomu, pompy, soft-starty, falowniki itp.

Do naszych Klientów należą:

– stacje i bazy paliw płynnych i gazowych,
– hydrofornie i zakłady wodno-kanalizacyjne
– zakłady chemiczne
– firmy produkcyjne
– firmy spożywcze

Zajmujemy się doborem i konfiguracją urządzeń łagodnego rozruchu silników sof-start i falowników.

Montaż układów Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR

Samoczynne Załączanie Rezerwy to układy, które nadzorują dwie lub więcej linii zasilających. Dokonują one niezbędnych przełączeń, gdy podstawowe zasilanie obiektu zostaje wyłączone. Możemy tu wykorzystać zarówno zasilanie z drugiej sieci lub z agregatu prądotwórczego. Możemy także wykorzystać kombinacje i dywersyfikację źródeł energii w postaci 2M+2G czyli dwie niezależne linie zasilające plus dwa niezależne agregaty prądotwórcze.

Nasza firma dobiera, instaluje i serwisuje układy automatyki SZR. Zawsze pracujemy w oparciu o szczegółowe wymagania Inwestora w zakresie niezawodności zasilania.

Dobór, montaż i serwis kompensatorów mocy biernej

Moc bierna jest pobierana z sieci w przypadku, gdy w instalacji odbiorczej jest zainstalowana duża ilość urządzeń indukcyjnych – silniki, transformatory. Moc bierna jest niekorzystna ze względu na większy przepływ prądu w sieci energetycznej. Im gorszy współczynnik cos(fi) tym wartość tego prądu jest większa przy tej samej mocy pozornej. Aby zmniejszyć wpływ tego zjawiska stosuje się tzw. kompensatory mocy biernej. Dobrze dobrane wartości kondensatorów wraz z prawidłowym sterownikiem dobranym do charakteru odbiorników zapewni poprawę współczynnika cos(fi). Przeniesie się to bezpośrednio na rachunki za energię elektryczną. Najczęściej instalacja kompensatorów mocy biernej oznacza brak dodatkowej opłaty za moc bierną w kolejnych miesiącach.

Usługi łączeniowe na sieciach średniego napięcia 15kV

Jako firma zewnętrzna oferujemy usługi łączeniowe na sieciach i rozdzielniach średniego napięcia 15kV. Posiadamy niezbędne uprawnienia SEP do prac przy wysokim napięciu. Możemy kompleksowo przejąć opiekę nad stacją transformatorowo-rozdzielczą i siecią 15kV na danym obiekcie. Zapewniamy bezpieczne i zgodne z prawem energetycznym prace z wykorzystaniem atestowanego osprzętu izolacyjnego. Zadbamy także o terminy badań całego osprzętu ochronnego (rękawice, tyczki, buty izolacyjne).

Prasowanie końcówek kablowych o przekrojach do 300mm2

Posiadamy niezbędny sprzęt i prasę hydrauliczną do prasowania końcówek kablowych o średnicach:

– końcówki miedziane standard: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2
– końcówki miedziane wg DIN 46235: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm2
– końcówki aluminiowe wg DIN 46239: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 mm2
– końcówki aluminiowe cienkościenne: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm2
– końcówki aluminiowe grubościenne: 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 mm2
– końcówki aluminiowo-miedziane: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 mm2

 

Zadzwoń tel. 730 200 070

ELEKTRYK BYDGOSZCZ

KLIKNIJ ZADZWOŃ TEL 887 774 56